پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان یزد / گفتار درمانی

دهقان

آدرس: یزد- خ کاشانی انتهای کوچه اتابکی

تلفن تماس: ۰۹۳۳۱۵۶۷۱۲۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست