پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

دی

آدرس: اهواز- پادادشهر فلكه زيباشهرخ اسماعيل فرجواني پشت مسجدجوادلائمه طبقه ۲ پ ۴

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۵۷۱۶۶۰۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست