پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / شنوایی سنجی

دکترقریب

آدرس: سبزه میدان ابتدای خیابان نادری جنب بانک سینا بن کاوه ساختمان دکتر قریب

تلفن تماس: ۹۳۷۶۶۱۴۹۲۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست