پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

دکتر مجید روانبخش

آدرس: طالقانی شرقی، بین شریعتی و خاقانی، روبروی بازار کامپیوتر، ساختمان پزشکان ایران کلینیک،ط۳

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۲۵۸۴۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست