پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان یزد / سینما

دیدار

آدرس: یزد- شهرستان تفت-جنب میدان قدس

تلفن تماس: ۰۳۵-۳۲۶۳۴۸۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست