پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

دی

آدرس: اهواز-کیانپارس خیابان ۱۶غربی کلینیک دی

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۸۴۶۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست