پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

راحیل

آدرس: کیانپارس، خیابان پهلوان شرقی، نبش اردیبهشت، مجتمع پزشکی آویستا، طبقه۴

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۳۶۶۴۲۴ / ۰۶۱۳۳۳۶۶۴۲۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست