پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمان / فیزیوتراپی

رازی

آدرس: مرکز رازی کرمان خیابان بهار کوچه شماره ۲طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۴۱۲۴۳۸۵۵۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست