پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

رازی

آدرس:  اهواز، امانیه، بلوار فلسطین روبروی فرمانداری

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۳۵۹۳۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست