پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان گیلان / فیزیوتراپی

رازی

آدرس: لنگرود روبروی شبکه بهداری بیمارستان بابایی پور

تلفن تماس: ۰۱۴۲۵۲۲۰۱۷۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست