پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

رحیمی

آدرس: اهواز--دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تلفن تماس: ۹۰۳۳۰۹۹۹۳۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست