پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

رز

آدرس: ۴اه نادری،خ شهید سراج، مجتمع پزشکی پارسیان، جنب داروخانه دکتر طاهری، فیزیوتراپی پارس

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۳۵۶۸۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست