پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / گفتار درمانی

رها

آدرس: خیابان طالقانی کوچه قائم۴پلاک ۲۸

تلفن تماس: ۲۸-۳۴۵۳۴۶۷۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست