پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / بینایی سنجی

رویال

آدرس: اصفهان-هشت بهشت غربی ابتدای جنوبی بن بست بهشت زهرا

تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۲۰۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست