پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

رویش

آدرس: کیانپارس، خیابان پنجم غربی، ساختمان پزشکان فارابی، طبقه سوم

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۹۱۵۵۷۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست