پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

زیتون

آدرس: اهواز زیتون کارمندی فلکه چیتا نبش حجت طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۱۴۴۴۹۷۴۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست