پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

سارا

آدرس: اهواز-کیانپارس بین خ۱۰و۱۱شرقی مجتمع سپهرط۵واحد۱۹

تلفن تماس: ۹۳۹۰۵۹۴۳۵۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست