پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / استخر

ستاره

آدرس: اصفهان- خیابان طالقانی-بعد از چهارراه زاهد-بلوک شماره ۵

تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۳۵۶۵۷۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست