پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / استخر

سجاد

آدرس: مشهد- بلوار سجاد-چهار راه حامد-حامد شمالی۱۰-مجموعه آ بی سجاد

تلفن تماس: ۰۵۱-۳۶۰۷۲۵۵۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست