پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / سینما

سعدی

آدرس: خیابان قصرالدشت-چهار راه سینما سعدی

تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۳۳۰۷۹۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست