پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

سلطانی

آدرس: اهواز-کیانپارس پهلوان شرقی مجنمع پزشکی شفاط۷

تلفن تماس: ۹۳۸۲۸۸۵۶۷۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست