پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / شنوایی سنجی

سنجی تبسم

آدرس: اهواز- بنبست و چهار متری خیابان شیخ زاده نبش نظام وفا پلاک ۳۲

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۳۹۴۷۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست