پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سمنان / شنوایی سنجی

سنجی صدف

آدرس: سمنان- میدان صدف ساختمانصدف واحد۳

تلفن تماس: ۰۲۳۳۳۳۵۰۵۶۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست