پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

سورنا

آدرس:  اهواز، سه راهی باهنر، جنب داروخانه دکتر قبله شناس مجتمع کوثر

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۷۷۴۱۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست