پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

سینا رامهرمز

آدرس: رامهرمز خ طالقاني غربي نرسيده به درمانگاه شماره يك

تلفن تماس: ۶۱-۴۳۵۲۶۱۰۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست