پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / سینما

سپاهان

آدرس: دروازه دولت-چهار باغ عباسی-کوچه سپاهان -سینما سپاهان

تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۲۰۶۲۶۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست