پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان تهران / سینما

سپهر

آدرس: کرج-خیابان وحدت-۲۰ متری نفت-مجتمع فرهنگی سپهر

تلفن تماس: ۰۲۶۳۶۶۶۳۰۱۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست