پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / سینما

سیمرغ

آدرس: مشهد-قاسم آباد-میدان مادر

تلفن تماس: ۰۵۳۶۲۲۴۵۵۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست