پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمان / فیزیوتراپی

سینا

آدرس: رفسنجان خیابان مدرس کوچه شماره ۷ طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۹۳۱۵۲۳۱۴۸۰-۰۹۱۳۳۹۱۱۳۷۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست