پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

سینا 

آدرس:  اهواز، کوت عبدالله، فلکه خزامی به سمت جاده آبادان خیابان پنجم گندمکار

تلفن تماس: ۰۶۱۳۵۵۵۰۵۹۲ / ۰۶۱۳۵۵۵۰۵۹۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست