پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / فیزیوتراپی

سینا

آدرس: قم فلکه آزادگان ۲۴ متری چمران کوچه ۲۱ پلاک ۳۹ طبقه اول

تلفن تماس: ۰۲۵۳۶۶۱۰۸۴۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست