پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شفا

آدرس: دزفول خيابان طالقاني كوچه منده نژاد

تلفن تماس: ۶۱-۴۲۳۷۲۶۱۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست