پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شفا

آدرس: شادگان خيابان امام خميني روبروي درمانگاه شماره يك بعداز مخابرات مرکزی

تلفن تماس: ۶۱ – ۵۳۷۲۳۳۷۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست