پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / کار درمانی

شفا

آدرس: خ حافظ مجتمع پزشکی پارس طبقه اول

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۱۳۳۸۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست