پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمان / فیزیوتراپی

شفا

آدرس: کرمان خیابان استقلال کلینیک استقلال مرکز فیزیوتراپی شفا

تلفن تماس: ۳۴۱۲۴۵۱۰۰۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست