پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شفیعی

آدرس: اهواز، گلستان، کوی سعدی، بین همدان و کاشان، پلاک ۲۹

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۲۱۲۰۸۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست