پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان ایلام / شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

آدرس: ایلام-میدان ۲۲ بلوار سیدالشهدا مجتمع پزشکلان معاصر

تلفن تماس: ۰۸۴۳۳۳۸۴۰۴۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست