پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سمنان / شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

آدرس: سمنان- ابتدای خ امام ک ۱۶

تلفن تماس: ۰۲۳۳۳۴۳۰۲۵۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست