پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

آدرس: اهواز- خ نادری نبش فردوسی مجتمع فردوسی

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۱۱۳۵۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست