پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان هرمزگان / شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

آدرس: بندر عباس - خ سید جمال الدین بعد از چهار راه فاطمیه ک آزمایشگاه راضی

تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۴۴۴۲۵۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست