پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

آدرس: قم- میدان سعدی ک ۲ طبقه۲

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۶۶۲۲۳۵۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست