پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان غربی / شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

آدرس: ارومیه- خ خیام شمالی کوچه سنایی ساختمان پزشکان ارومیه

تلفن تماس: ۰۴۴۳۲۲۳۵۴۸۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست