پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان غربی / شنوایی سنجی

شنوا

آدرس: ارومیه- خ خیام شمالی کوچه خاقانیان نبش قنادی هستی

تلفن تماس: ۰۴۴۳۲۲۵۹۶۴۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست