پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / استخر

شهرضا

آدرس: اول ورودی شهرضا-سمت راست کنار ورزشگاه شهید بهشتی- استخر دریای شهرضا

تلفن تماس: ۰۳۱-۵۳۲۳۹۰۰۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست