پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شهیدضرغامپور

آدرس: شوشتر جاده صاحب الزمان جنب آموزش وپرورش

تلفن تماس: ۶۱-۳۶۲۴۲۷۷۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست