پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شهیدعموئی

آدرس: ماهشهرخ طالقاني جنب فرمانداری

تلفن تماس: ۶۱-۵۲۳۲۰۱۱۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست