پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شهید بقایی 

آدرس:  اهواز، انتهای بلوار گلستان ابتدای جاده قدیم اهواز - خرمشهر

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۷۵۰۰۰۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست