پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان یزد / استخر

شهید صالحی

آدرس: ابرکوه- خیابان کمربندی-روبروی مدرسه مدرس

تلفن تماس: ۰۳۵-۳۲۸۲۸۹۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست