پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شهید مسعود منفرد نیاکی

آدرس:  اهواز، لشکر، بلوار لشکر جنب پل لشکر

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۷۳۱۱۶۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست