پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کردستان / سینما

شیدا

آدرس: کردستان-سنندج-خیابان طالقانی

تلفن تماس: ۰۸۷-۳۳۱۶۶۰۵۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست